Szépirodalmat Karácsonyra!

Ma délelőtt tartották a Magvető Kiadó karácsonyi sajtótájékoztatóját, amelyen volt szerencsém nekem is részt venni. Az eseményt Morcsányi Géza, a Kiadó igazgatója nyitotta meg, aki elmondta, hogy Magvetőt az olvasók és a kritikusok a szépirodalom kiadójaként tartják számon, annak ellenére, hogy sokan vitatják a szépirodalom kifejezés létét. Az idei ünnepi felhozatal pedig igen csak bőséges: a magyar irodalom 14, a világirodalom 7 újabb kötettel gazdagodik általuk. Köztük sok lesz az ismerős szerző, számos díszkiadással jelentkeznek, de céljuk volt új "sztárok" bemutatása is, így igyekeznek kielégíteni mindenki igényét. A könyveket a szerkesztőik, Király Levente, Szegő János és Darvasi Ferenc mutatta be. Álljon itt egy kis ízelítő a bemutatott könyvek közül:

janka estéi.jpgZávada Pál: Janka estéi - Három színdarab

Závada Pál első drámakötete nemcsak azoknak újdonság, aki a műfajt kedvelik, vagy látták a darabokat színpadra állítva, de ajándék régi olvasóinak is. A drámák a prózákhoz, a prózák a drámaváltozatokhoz csinálnak kedvet, hogy bolyonghassunk a műfajok között. A kötet egyrészt a szerző leghíresebb regényének, a Jadviga párnája előtt tiszteleg, amely tizenöt éve jelent meg először. A regényből film is készült, a színpadi változatot jelenleg a Belvárosi Színház játssza. A gyűjtemény második darabja (Magyar ünnep) az Idegen testünket című mű adaptációja, 2009-ben íródott a Nemzeti Színház kérésére. A harmadik, a címadó Janka estéit (A fényképész utókora feldolgozása) eddig még nem mutatták be, csupán egy felolvasószínházi bemutatója volt. A darabok szereplői, akik eddig is fel-felbukkantak itt is ott is, most végigvándorolják, és ,,saját hangjukon" végigbeszélgetik szemünk előtt a XX. századot. Mintha kihúzófilccel kezünkben olvasnánk a régi könyveket, láthatóvá válnak a motívumok, hallhatóvá az énekek, élettelibbek lesznek az alakok, és hangsúlyosabb a mindenkori ,,evickélés" a történelmi és emberi viszonyokban.
384 oldal, 3290 Ft

Boldizsár Ildikó: Mesék testvérekről testvéreknekmesék testvérekről.jpg

Boldizsár Ildikó Mesék...-sorozatának hatodik darabja az előző kötetek nagy sikere miatt jelent meg. Testvérmeséink egyik legszebb jelenete az, amikor a testvérek a búcsúzásnál jelet tesznek egy életfára, s megegyeznek abban, hogy egymás életéről, egészségéről, a másik sorsának alakulásáról ebből a jelből szereznek majd tudomást: ha a jel véres lesz vagy elszárad, az azt jelenti, hogy a másikkal baj történt, sőt az élete is kockán forog. A változást megpillantó hős gondolkodás nélkül útnak indul, hogy megmentse bajba jutott testvérét, ami sok viszontagság árán sikerül is neki. A mese törvénye azt állítja, hogy a testvérek semmilyen körülmények között nem hagyhatják cserben egymást, s még akkor is útnak kell indulniuk a másik megmentéséért, ha előtte évekig nem találkoztak egymással, netán mindenféle látható kapcsolat megszakadt közöttük. Az ember életében ideális esetben a testvérkapcsolat a leghosszabb időtartamú kapcsolat, több időt van együtt a testvérével, mint a szüleivel, még ha ez nem is egy térben való tartózkodást jelent. A testvérkapcsolatok általában mégsem felhőtlenek, s erről árulkodnak azok a szókapcsolataink is, amelyek a testvérek között megjelenő konfliktusokra utalnak: testvérféltékenység, testvérbosszú, testvérviszály, testvérharc, testvérgyilkosság. A testvérekről szóló mesék világosan megmutatják, hogy a testvérek között feltámadó irigység és a féltékenység átalakítja a testet és a lelket, megvadítja, eldurvítja azt, aki testvérében látja saját sorsának megrontóját. Kötetünk meséi abban segítenek, hogy a jó testvérkapcsolatok még jobbá váljanak, azok pedig, akik rossz testvérkapcsolatban élnek, felismerjék azt a bizonyos jelet az életfán, s tudják, mit kell tenniük.
336 oldal, 2990 Ft

rubin szilárd.jpgKeresztesi József: Rubin Szilárd

Rubin Szilárd 2010-ben hunyt el, a kritikusok az egyik legfontosabb magyar kortárs íróként tartják számon. Csirkejáték című regénye a '60-as években jelent meg először. Keresztesi jól ismerte Rubin Szilárdot, így könyvében sikerült egy olyan oldalát megmutatni a szerzőnek, amelyet eddig kevesen ismertek. Megtudhatjuk, hogyan küzdött majdnem 40 évig egy regénnyel Rubin, hogyan élte meg, hogy egykönyves szerzőként tartották számon és hogy mennyire nehéz volt a '40-es évek után íróvá válni Magyarországon.
Rubin Szilárd (1927-2010) két regényével, a szívbemarkoló Csirkejátékkal és a sejtelmes Római Egyessel lett a mai magyar irodalom egyik legeredetibb szerzője. A kevés mű azonban megannyi titkot rejt magában. Rubin saját életének történéseit, kudarcait és találkozásait használta föl regényei anyagául, így belőlük a titkait konokul őrző, azokat mégis makacsul elbeszélő szerző árnyékképe rajzolódik ki. Keresztesi József izgalmas pályarajzában megelevenedik Rubin élete és regényeinek a világa is. Az esszékből megismerhetjük Rubin pályakezdésének körülményeit az ötvenes években, a Csirkejáték keletkezés- és fogadtatástörténetét, majd annak újraírását, különleges barátságát Pilinszkyvel, a Római Egyes kulisszatitkait, a töredékben fennmaradt művek nyitott kérdéseit, a hagyatékból megjelent Aprószentek titoklabirintusát, Rubin folyamatos újrafelfedezésének stációit, és végül megpillantjuk a magányos írót, az alkatával és az írással, a megszólalással és a hallgatással dacosan küzdő örök árva, Rubin Szilárd arcát is.
288 oldal, 2990 Ft

Rubin Szilárd: Aprószentektn_205x300_139413068.jpg

És ha már Rubin Szilárd: nemrég jelent meg a szerző harmadik könyve,az Aprószentek, amelyet tekinthetünk Keresztesi könyve párjának. Ugyanis ez volt az a regény, amely közel negyven évig íródott, és csak a szerző halála utána, a hagyaték részeként látott napvilágot. Az írástöredékeket Keresztesi fonta egybe, így alkot a kusza írás kerek egészet.
1953 októbere és 1954 augusztusa között egy sorozatgyilkos tartotta rettegésben Törökszentmiklóst. Öt gyereklánynak veszett nyoma ezekben a hónapokban, míg az ősz elején le nem tartóztatták a húszéves Jancsó Piroskát, akit aztán a bíróság később halálra ítélt. Rubin Szilárd ennek a gyilkosságsorozatnak eredt a nyomába a hatvanas évek végén, felkutatva az ügy tanúit. Az így megszülető mű mégsem pusztán tényregény: a nyomozásban maga a nyomozó is érintetté válik az első pillanattól, Jancsó Piroska fényképének a megpillantásától fogva. Mi is ez a könyv? Regényes riportázs? A magyar Hidegvérrel? Rubin utazása egy sötét és kietlen tartományba? Egy idős és magányos magyar író élethosszig tartó birkózása az anyagával? 
284 oldal, 2990 Ft

megtagadva.jpgKováts Judit: Megtagadva

Kováts Judit éveken át kutatott világháborús túlélők után, akik hajlandóak voltak interjút adni neki. A végeredmény 23 alany, több mint 100 órányi anyag és ez a regény. A könyvben leírtak mind valójában megtörténtek - annyi különbséggel, hogy nem egyetlen emberrel, hanem többel.
A történet 1942-ben kezdődik. A kamasz Somlyói Anna és barátnői nem a háborúval vannak elfoglalva, hanem inkább a szerelemmel. Eleinte Horthy Miklós fiába, a fiatal és fess repülőtisztbe szerelmesek, fényképét titokban maguknál hordják. Ám a plátói rajongás után az utolsó gimnáziumi évek meghozzák Anna számára az igaz szerelmet egy gyerekkortól ismerős fiú, András személyében. Sajnos azonban ez a szerelem beteljesületlen marad, mivel a közelgő háború elszakítja őket egymástól. A front közeledtével az emberek egyre több időt töltenek a földalatti búvóhelyeken, a lányokat a családok minden létező trükkel igyekeznek elrejteni a szovjet katonák elől: Anna hosszú hetekig megússza, ám egy napon mégis elkapják, attól fogva rendszeresen, szinte naponta megerőszakolják. Később pedig elviszik ,,jóvátételi munkára" is, ahonnan hetek múlva sikerül megszöknie.
A dokumentarista látásmód minimalista stílust eredményez, Kováts csak láttatja az eseményeket, mintegy elénk tárja a valóságot, a tanulságokat nekünk kell levonnunk. A tények makacs dolgok: az események kommentárok nélkül követik egymást, a tettek beszélnek az elvek helyett. Mindenki a végsőkig redukált létben igyekszik életben maradni, vagy épp egy aprócska előnyt kicsikarni magának, amely lehet, hogy éppen az életet jelenti. 
264 oldal, 2990 Ft

Kemény István: A királynála királynál.jpg

Kemény Istvánt a kritikusok és a nála fiatalabb költőgeneráció a legfontosabb kortárs költőnek tekinti. Minden könyve expedíció a szavakból teremtett világ dzsungelébe. Nem bozótvágó késsel: varázsigékkel dolgozik. Nem utat tör magának, hanem az elképzelt helyre varázsolja magát, és mindenki mást, aki vele tart. Versei lassan, sokadik olvasásra tárják fel rejtett értelmüket, mégis, már a nyitó sortól kezdve azonosítható dallamuk, lüktetésük van - előbb a fül érti meg, csak azután a szem. Az első olvasás könnyen átsiklik e rejtőzködő belső jelentés fölött, mert a felület megtévesztésig hasonlít a szokványos, hétköznapi mondatokból álló szövegekre. És teheti mindezt azért, mert ez a líra tökéletesen, határtalanul, visszavonhatatlanul szabad. Például ki gondolta volna, hogy pont a szelíd Kemény fogja a magyar közéleti költészetet megújítani Búcsúlevél című versével? Kiderült, van olyan erős, hogy ezt a terhet, ha tetszik, keresztet is elbírja. Nem hogy elbírja, de könnyedén, mégis méltósággal viszi tovább, mert valakinek ezt is meg kell tennie. Egy könyvről könyvre építkező, mindig megújuló költészet fejlődésének szemtanúi lehetünk mi, elvarázsolt olvasók.
72 oldal, 2290 Ft

nadasd.jpgNádasdy Ádám: Shakespeare - Három dráma

A Shakespeare iránti rajongás a szerző halála óta - mintegy négyszáz éve - töretlen. Az angol drámaíró neve a mai napig egyet jelent az igényes színművekkel. A kötetben található három dráma közül kettő (Hamlet, Szentivánéji álom) már korábban is megjelent nyomtatásban, a harmadik, a Lear király új fordítás. Nádasdy saját bevallása szerint nagyon örült, mikor 1994-ben felkérték, hogy ültesse át magyar nyelvre a dán királyfi történetét. Elmondása szerint Arany János fordítása élvezetes egy irodalmár számára, de a mai fiatalok számára a nyelvezete bonyolult, nagy részét nehezen lehet érteni, és sajnos félrefordítások is előfordulnak néha - noha ez önhibán kívüli.
472 oldal, 2990 Ft

Kertész Imre: Sorstalanság - Ünnepi díszkiadássorstalanság.jpg

Kertész Imre méltán világhírű regényét senkinek nem kell bemutatni. Az új kötet - amely illeszkedik az életmű sorozatba - a Nobel-díj 10. évfordulója, valamint a mű 30. kiadása alkalmából jelent meg díszkiadásban.
A Sorstalanság a legmegrázóbb magyar holocaust-regény. Kertész Imre a valóságra eszmélés stációit rajzolta meg első jelentős művében. Hőse egy pesti zsidófiú, akinek először apját viszik el munkaszolgálatra, majd ő maga is táborba kerül. Olyan világnak leszünk tanúi, amelynek poklában nemcsak a való életről s a történelemről való tudás, hanem még a mindennapi tájékozódó készség is csődöt mond. A totalitárius állam lidércnyomásos, abszurd világa ez. Aki elszenvedőjévé kénytelen válni, annak nincsen többé egyéni sorsa. Ez a sorsvesztés is hozzátartozik a nácizmus sátáni valóságához. A Sorstalanság a legjobb magyar elbeszélői hagyományok fontos fejezete: műremek. Az előadásmód hűvössége, részletező pontossága, a patetizmust a tragédiából kiszűrő; irónia filozófiai mélységet ad a műnek, és utánozhatatlan stílust eredményez. Kertész Imre ezzel a művével, mely első ízben - nem kevés viszontagság után - 1975-ben jelent meg, azonnal a kortárs irodalom élvonalába került. Később pedig, a regény német, spanyol, francia, holland, svéd, héber, olasz és angol fordítása nyomán bebizonyosodott, hogy a Sorstalanság nemcsak hozzánk szól, hanem minden kultúrnéphez, amely tudja, jelenével csak akkor lehet tisztában, ha múltjával számot vetett.
392 oldal, 2490 Ft

az emlékfoltozók.jpgMáté Angi - Rofusz Kinga: Az emlékfoltozók

Máté Angi mesekönyve zárta a magyar szerzők bemutatását. A szerző legutóbbi könyve, a Kapitány és Narancshal az idei Könyvhétre jelent meg (a kötetről én is írtam), az IBBY Az Év Gyermekkönyve díjjal jutalmazta. Az albumszerű kiadás tökéletes ajándék lehet felnőttnek és gyermekeknek egyaránt, az IBBY-díjas Rofusz Kinga szemet gyönyörködtető illusztrációi remekül passzolnak a szerző különleges világához. 
Hogy kik is azok az emlékfoltozók? Talán két tündér. Vagy két rigó. Esetleg két kislány. Két tündérrigólány: a limonádéhajú és a faodúbarna. Amerre csak járnak, csodák történnek. Igazán nem kell hozzá sok. Elég egy tű meg egy cérna, és megfoltozzák a feledékeny roller és tölgyfa emlékeit. Egy horgászbot, és megcsiklandozzák a Holdat. Klakkognak és dübbögnek, de úgy, hogy a villamos kerekei szikrát hánynak. Erdőt szelídítenek és kinyitják a tengert; rókák és őzek a barátaik. Azt is megtudhatjuk: együtt mennyivel könnyebb és nehezebb élni, mint egyedül.
72 oldal, 2990 Ft

Ljudmila Ulickaja: A mi Urunk népe (Elbeszélések)ulickaja.jpg

A hazánkban is népszerű szerző tizenkettedik kötetét tarthatja kezében az olvasó. Ulickaja legnagyobb érdeme az erős karakterábrázolás, és ez jelen kötetében sincsen másképp. Az Európa-szerte népszerű orosz írónő nem tesz mást A mi Urunk népében, csak mesél és mesél a végtelenségig, megunhatatlanul. Mindenről és mindenkiről van egy jó története: legyen szó önbizalom híján álló vagy bármit eltűrő nőkről, az apaság rejtelmeiről, őrangyalokról. Különösen érzékeny a csodákra, a kivételes eseményekre, ám ezeket is - például egy némának hitt gyerek szavait, az állatoknak tartott szentmisét vagy a beteljesülni látszó jóslatokat - úgy tárja elénk, mintha a világ legtermészetesebb dolgairól beszélne. Hiszen amennyire a különleges jelenségekben, legalább annyira otthon van a hétköznapokban. Novellaformában is könnyedén, finoman mutat be szépet és rútat, egy-egy összetettebb szereplőt vagy bonyolultabb szituációt. Nem meglepő ez, hiszen írói érzékenységét a nagy orosz realistáktól örökölte. Rendkívül sokat tud a legfontosabb dolgokról: szerelemről, boldogságról, hitről és halálról. Mindezek mögött pedig nagy-nagy bölcsesség áll: kerülni minden szélsőséget, elfogadni egymást, felülvizsgálni az előítéleteinket az emberben mélyen megbúvó belső hang és az igazságérzet nevében. A kötetet Goretity József fordította.
380 oldal, 3690 Ft

átkelés.jpgCormac McCarthy: Átkelés - Határvidék-trilógia 2. rész

A történet, bár a Határvidék-trilógia részeként jelent meg, önmagában is élvezetes és teljes értékű olvasmány. McCarthy regényét nagyon nehéz fordítani, nehéz dolga volt Totth Benedeknek, mivel a szerző - többi regényéhez hasonlóan - itt is mellőzi a központozást, az olvasóra bízva azt. Az eredeti cím tükörfordítása Keresztezés, amely a természet és az ember keresztezésére utal, és mint ilyen, maga a mű is a természet szépségét tárja elénk. 
A nagysikerű Vadlovakhoz hasonlóan szintén az USA délnyugati államaiba és a szomszédos Mexikó kietlen és kegyetlen tájaira kalauzolja el az olvasót. A második világháború idején játszódó megrázó történet egy testvérpár, a tizenhat éves Billy Parham és öccse, Boyd megpróbáltatásairól, kalandjairól és felnőtté válásáról szól. Billy megszállottan üldözi a jószágaikat prédáló, Mexikóból átkóborolt nőstényfarkast. Miután a fiú csapdába ejti a vemhes állatot, úgy dönt, nem öli meg, hanem átkel vele a határon, és szabadon engedi a hegyek közt. A tragikusan végződő útról hazatérve örökre megváltozik az élete. ,,Az elátkozott vállalkozások végérvényesen kettévágják az életet azelőttre és mostra." Billy eztán még egyszer visszatér a határ túloldalára, Mexikóba, ezúttal azonban az öccse társaságában vág neki az útnak.
536 oldal, 3990 Ft

Jean Mattern: Tejjel-mézzeltejjel-mézzel.jpg

A francia szerző - aki nem mellesleg a legrangosabb francia kiadó, a Gallimard egyik tulajdonosa - kisregénye, a Tejjel-mézzel a második, magyarul is megjelenő műve. A szerző decemberben hazánk vendége lesz, így aki szeretne találkozni vele, figyelje a kiadó honlapját. 
Azon a napon nemcsak legjobb barátjának fordított hátat: a pályaudvaron egész addigi életét hagyta maga mögött. A történelem szorításában néha a leggyötrelmesebb, sorsfordító döntés is lehet köznapian egyszerű.
A szikárságában is lírai erejű szöveg egy apa vallomása élete alkonyán fiának - egy magyarázatot, talán felmentést és önigazolást kereső ember végső búcsúja. Elbeszélésében a múlt meghatározó pillanatai váltakoznak a jelennel, miközben a történet mozaikkockái egyre pontosabb képpé állnak össze: a Bánságon végigsöprő háború, a német kötődése miatt idegenné vált, soha viszont nem látott gyermekkori jó barát. A francia ősök emléke, a visszatelepülés Franciaországba, az 56-os, levert magyar forradalomból menekülő, Zsuzsannából Suzanne-ná lényegült feleség és szerető. A tejjel-mézzel folyó élet ígérete. És egy családi tragédia, amely mindent megváltoztat - mert van, amit talán már csak a hallgatás tesz túlélhetővé.
132 oldal, 2490 Ft

abban a házban.jpgMariam Petroszjan: Abban a házban

És végül, de nem utolsósorban - s mintegy ellensúlyozva az előbbi kisregényt - álljon itt egy igen csak terjedelmes mű, az orosz Mariam Petroszjan több mint 20 évig készülő könyve. A szerző korábban animátorként dolgozott, ez a fajta látásmód végigkíséri a történet ábrázolását is.
,,A piros futócipővel kezdődött az egész", olvashatjuk a történet elején - ám kiismerhetjük-e a Ház rejtélyes életét? Egy olyan Házban járunk, ahol megzavarodnak az óramutatók, ahol szeszélyesen telik az idő, ahol hiába zavarbaejtően sokszínűek a szokások és különbözőek a lakók, egy pár piros sportcipő is hatalmas galibákat okozhat. Vad barátságok köttetnek, tétova szerelmek szövődnek és rejtélyes halálesetek történnek abban a Házban, amelynek lakói megpróbálják kiismerni az életüket meghatározó titokzatos törvényeket. Az egymás zárt közösségében élő különleges fiatalok életre szóló szövetségei és háborúi magukkal ragadják az olvasót. Ez a Ház egyszerre kiszámíthatatlan és otthonos, kitörhetetlenül zárt és bejárásra váróan tágas. Egy szépségekkel és rémségekkel teli univerzum: a fiatalságé. Hogyan lehet túlélni a felnőtté válást? Ugyanazok maradunk-e az idő múlásával? Vissza lehet-e térni a gyerekkorba? Efféle kérdések foglalkoztatják ezt a nem csak terjedelmében nagy regényt, amelynek talán nem is olyan távoli rokona a Legyek ura, a Harry Potter-sorozat vagy éppen az Iskola a határon.
808 oldal, 4490 Ft